Bezpieczeństwo

Nieprzerwane monitorowanie transportu oraz weryfikacja partnerów przez LKWnow zapewniają przejrzystość i bezpieczeństwo.
 

Wskazówki istotne dla bezpieczeństwa

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo w LKWnow, jednak zalecamy przestrzeganie kilku prostych zasad w celu dodatkowego zminimalizowania ryzyka kradzieży ładunku i problemów z płatnością przy nawiązywaniu relacji handlowych i zawieraniu umowy. 

  • Zawsze sprawdzaj dane firmy kontrahenta w profilu firmy na platformie.
  • Korzystaj tylko z danych kontaktowych podanych w profilach firm w celu wymiany informacji na temat ładunku i zleceń przewozowych.
  • Zawsze starannie sprawdzaj dokumenty zapisane przez przewoźnika (ubezpieczenie, licencja itp.) i dla pewności poproś o przesłanie ich dodatkowo również innym kanałem.

Kodeks postępowania LKWnow

W LKWnow obowiązują określone Warunki korzystania uwzględniane przez wszystkich użytkowników platformy, których przestrzeganie jest warunkiem uczestnictwa. Warunki mają na celu zapewnienie bezpiecznej i uczciwej współpracy oraz chronią wszystkich uczestników przed nadużyciami lub oszustwem. Jednak w razie wystąpienia problemów skontaktuj się z LKWnow:
telefonicznie pod numerem 0049-4193-7508010 lub drogą e-mailową na adres [email protected]
LKWnow rejestruje i sprawdza wszystkie zgłoszone przez klientów zdarzenia, zażalenia i wydarzenia, które stanowią naruszenie kodeksu postępowania. LKWnow dokłada starań w celu rozwiązywania konfliktów związanych z nieprzestrzeganiem kodeksu postępowania między uczestnikami z korzyścią dla wszystkich stron. Naruszanie zasad lub nieodpowiednie postępowanie może skutkować czasowym lub trwałym wykluczeniem z platformy przewozowej.