Nota redakcyjna


 

LKWnow GmbH
Siebenstücken 18 
24558 Henstedt-Ulzburg
Niemcy

reprezentowana przez prezesa Alexandra Grelcka 
Dane kontaktowe: 

E-mail: [email protected]
Telefon: +49-4193-7508010
Strona internetowa: www.lkwnow.eu 

Sąd Rejonowy w Kilonii, numer akt: HRB 18535 KI 

Numer identyfikacji podatkowej: DE311557089 

Administrator ds. ochrony danych: Alexander Grelck, prezes

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Ograniczenie odpowiedzialności

a) Treści i informacje prawne
Treści naszej strony internetowej – przede wszystkim informacje prawne – są sprawdzane z najwyższą starannością. Mimo to dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zgodność ze stanem faktycznym, kompletność i aktualność udostępnionych informacji. W szczególności informacje mają również charakter ogólny i nie stanowią doradztwa prawnego w poszczególnych przypadkach. W celu rozwiązania konkretnych kwestii prawnych należy koniecznie zasięgnąć porady prawnika.
b) Dostępność
Dołożymy również wszelkich starań w celu oferowania usług w miarę możliwości w sposób niezakłócony. Mimo dokładanych starań nie można jednak wykluczyć okresowej niedostępności.
c) Zewnętrzne łącza
Niniejsza witryna internetowa zawiera łącza do witryn internetowych osób trzecich („zewnętrzne łącza”). Odpowiedzialność za treść takich witryn internetowych spoczywa na ich operatorach. Przy pierwszym umieszczeniu zewnętrznego łącza dostawca sprawdził treści zewnętrzne pod kątem ewentualnego naruszenia prawa. Na tym etapie nie stwierdzono niezgodności z przepisami prawa. Dostawca nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz treść stron, do których odnoszą łącza. Wstawienie zewnętrznych łącz nie oznacza, że dostawca uznaje za własne treści dostępne pod danym odsyłaczem lub łączem. Stała kontrola tych zewnętrznych łączy przez dostawcę bez konkretnego wskazania naruszenia prawa nie jest możliwa. W przypadku uzyskania wiedzy o naruszeniach prawa tego typu zewnętrzne łącza zostaną jednak niezwłocznie usunięte. 

W razie stwierdzenia naruszenia prawa dostawca prosi o przekazanie informacji i niepodejmowanie środków skutkujących poniesieniem kosztów.

2. Prawa autorskie

a) Treści i informacje prawne
Treści i utwory publikowane w niniejszej witrynie internetowej są chronione prawem autorskim. Każde wykorzystanie, które nie jest dozwolone na mocy niemieckiego prawa autorskiego, wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody danego autora lub właściciela praw autorskich. Dotyczy to w szczególności powielania, opracowywania, tłumaczenia, zapisywania, przetwarzania lub publikowania treści w bazach danych oraz innych nośnikach i systemach elektronicznych. Treści i informacje osób trzecich są oznaczone jako takie. Niedozwolone powielanie lub publikowanie poszczególnych treści lub kompletnych stron jest niedozwolone i karalne. Dozwolone jest jedynie sporządzanie kopii i pobieranie danych do własnego, prywatnego i niekomercyjnego użytku. 
Łącza do witryn internetowych dostawcy są zawsze mile widziane i nie wymagają uzyskania zgody operatora witryny internetowej. Przedstawianie niniejszej witryny internetowej w zewnętrznych ramach jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu zgody.

3. Właściwe prawo

Zastosowanie ma wyłącznie właściwe prawo Republiki Federalnej Niemiec. Niniejsze informacje dotyczące korzystania stanowią część oferty internetowej, z której nastąpiło przekierowanie na tę stronę.